İlkelerimiz

Öğrenci – veli odaklılık,
Dürüstlük, şeffaflık ve güven,
Verilerle ve süreçlerle yönetim,
İnanmak, çalışmak, başarmak,
Öğrenme, öğretme ve eğitme,
Sürekli iyileştirme ve yenileştirme,
Önerilere açık olmak,
Kararlılık
Oto Kontrol,
Katılımcılık,
Paylaşımcılık,
Çözüm üretme,
İletişime önem verme,
İnsana saygı
Sevgi ve hoşgörü,

x

 

Explore Smarty