Hedeflerimiz

Türk Milli Eğitimi Temel Kanununda ifade edilen; Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, Temel İlkeleri ve Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, bireyler yetiştirmek

Kurumumuzda Eğitim Öğretim ve Yönetim kalitesini yükseltmek.

En iyiye ulaşmak için çalışanların motivasyonunu en üst düzeye çıkararak, etkinlik, verimlilik, iletişim ve işbirliğini arttıracak yapılanmayı sağlamak.

Çalışanları tanıma ve takdir etmeye dayalı performans değerlendirme ve kariyer geliştirme sistemini kurmak.

Sürekli iyileştirmeyi sağlamak için Otokontrol, Öz değerlendirme ve denetim sistemini yol gösterici bir anlayışla geliştirmek.

Özel Öğretim alanına velinin teşviki için  kaliteli hizmet sunmak.

x

 

Explore Smarty