Duygu ve Davranış Bozukluğu

Duygu ve davranış bozukluğu olan bireyler, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde (2006), “yaşına uygun olmayan sosyal ve kültürel normlardan farklı duygu­sal tepki ve davranışlar göstermesi nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizme­tine ihtiyacı olan birey” olarak tanımlanmıştır.

Duygu ve davranış bozukluğu olan öğrencilerin sorunu, çoğunlukla ilk bakışta fark edilmemektedir. Bu çocukları yönetmelikteki tanımın yanı sıra şu şekilde ta­nımlamak da mümkündür ; Duygu ve davranış bozukluğu, aşağıda sıralanacak olan, çocuğun eğitsel performansını olumsuz yönde etkileyen durumların bir ya da birkaçının bireyde uzun bir süre boyunca ve belli bir düzeyin üstünde görülmesidir.

Explore Smarty