Duygu ve Davranış Bozukluğu

Duygu ve davranış bozukluğu olan bireyler, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde (2006), “yaşına uygun olmayan sosyal ve kültürel normlardan farklı duygu­sal tepki ve davranışlar göstermesi nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizme­tine ihtiyacı olan birey” olarak tanımlanmıştır.

Duygu ve davranış bozukluğu olan öğrencilerin sorunu, çoğunlukla ilk bakışta fark edilmemektedir. Bu çocukları yönetmelikteki tanımın yanı sıra şu şekilde ta­nımlamak da mümkündür ; Duygu ve davranış bozukluğu, aşağıda sıralanacak olan, çocuğun eğitsel performansını olumsuz yönde etkileyen durumların bir ya da birkaçının bireyde uzun bir süre boyunca ve belli bir düzeyin üstünde görülmesidir.

x

 

Explore Smarty