Otizm

Otizm, üç yaşından önce ortaya çıkan, sosyal etkileşim ve iletişimin oluşmasını kısıtlayan, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır. Günümüzde yaygın olarak rastladığımız bu nörolojik bozukluk çoğu zaman öğrenme güçlüğü ve zeka geriliğini de beraberinde getirmektedir.  Ebeveynler genellikle çocuklarının yaşamının ilk iki yılında belirtileri fark eder. Erken davranışsal ya da kavrayışsal müdahaleler çocukların kendine bakabilme yetisi ile sosyal ve iletişimsel yetiler kazanmasına yardımcı olabilir. Otistik çocukların çok azı erişkin olduktan sonra bağımsız yaşamakta, bunlardan bir kısmı bunda başarılı olabilmektedir. Otistik çocukların eğitimindeki öncelikli amaç da çocukların belli bir yaşa geldikleri zaman bağımsız yaşama becerileri kazanabilmeleridir. İkinci önemli amaç ise çocukların toplumsal çevreleri ile sağlıklı iletişim kurma becerilerinin en üst düzeye çıkarılabilmesidir.

 

x

 

Explore Smarty